Blato Korčula

SREDNJA ŠKOLA „IVO PADOVAN” BLATO

Ploča na pročelju Srednje škole Blato
Cheap IWC Replica Watchesrolex replica watches perfect replica watches cheap prom dresses rolex fake watchesBackless Lace Wedding Dresses

POSJET HE DUBROVNIK

 • PROTOČNE HIDROELEKTRANE – protočne hidroelektrane koriste već postojeću kinetičku energiju uzrokovanu gibanjem vode u rijeci
 • AKUMULACIJSKE HIDROELEKTRANE imaju akumulacijsko jezero koje može biti prirodno ili umjetno , a pomoću brane akumuliramo vodu
 • Prva hidroelektrana izrađena je u gornjoj Bavarskoj 1876. god.,a proizvedena energija se koristila za rasvjetu spilje pokraj dvorca Linderhof. Prva javna hidroelektrana izgrađena je u Švicarskoj 1883. god. i imala je snagu od 135 kW. daljnji razvoj hidroelektrana bio je omogućen pošto se proširila upotreba viših napona za prijenos el. energije (dalekovod -prvi prijenos 1891. godine na udaljenost od 177km Lauffen-Frankfurt), kao i daljnjim razvojem turbina i generatora.
 • “Srce” hidroelektrane jest turbina – uređaj koji kinetičku energiju vode uzrokovanu padom pretvara u mehaničku(rotacija)
 • Postoje 3 osnovna tipa turbina : Kaplanova , Peltonova , Francisova
 • Najstarija Francisova turbina sagrađena je 1849. godine , a prva Peltonova 1890. godine
 • Najpoznatija hidroelektrana jest ona na slapovima Niagare , koju je dizajnirao naš Nikola Tesla
 • Danas se voda koristi na padovima od nekoliko metara (od 4m) do nekoliko tisuća metara.Snaga najvećih hidroelektrana prelazi 4000MW (Bratskaja u Rusiji)
 • Stanovnici Dubrovačko-neretvanske županije najveći dio električne energije dobivaju iz HE “Dubrovnik” koja je smještena u malom mjestu Plat udaljenom 15-ak kilometara istočno od Dubrovnika
 • Najveća potrošnja električne energije u županiji doseže 50% snage jednog generatora snage 108 MW
 • Energija proizvedena u HE “Dubrovnik” transformira se unutar elektrane na 220KV i 110KV , pomoću velikih transformatora
 • Za distribuciju energije unutar županije i dalje koriste se 220KV i 110KV dalekovodi koji počinju u dijelu pogona na samom ulazu u HE.To je tzv. “rasklopno postrojenje”
 • Hidroelektrana Dubrovnik je visokotlačno derivacijsko postrojenje koje je najniža stepenica hidroenergetskog sustava Trebišnjica koji se nalazi u dvije države: Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
 • položaj: Plat kod Cavtata, 550 m od mora, akumulacija u Bosni i Hercegovini, koristi vode Trebišnjice
 • tip hidroelektrane: derivacijska
 • godina početka pogona:
 • ukupna snaga: 108+108 MW
 • instalirani protok: Qi = 90 m3/s (2×45)
 • neto pad: H = 272 m
 • instalirana snaga: 216 MW (2×108)
 • maksimalna godišnja proizvodnja: (’74-’97) :
 • ukupno: Emax = 1654 GWh (’78)
 • agregat A: Emax = 830 GWh
 • Postrojenje se sastoji od dva turbinska generatora, svaki snage po 108MW koje pokreću vertikalne Francisove turbine.
 • Jedan turbinski generator koristi HEP a drugi koristi BIH i Crna Gora (dalekovodi su odvojeni).
 • Postoje dvije manje Peltonove turbine za interne potrebe elektrane, snage 1MW

I ovog puta se zahvaljujemo stručnom osoblju na srdačnom dočeku u pogonu HE Dubrovnik, posebno našem vodiču, dipl. ing. Teu Sekondu

05.02.2015. godine

4. razred računalnih tehničara i 3. razred električara,    Nikola Curać,prof.