Blato Korčula

SREDNJA ŠKOLA „IVO PADOVAN” BLATO

Ploča na pročelju Srednje škole Blato
Cheap IWC Replica Watchesrolex replica watches perfect replica watches cheap prom dresses rolex fake watchesBackless Lace Wedding Dresses

Povijest škole

POČETAK IZGRADNJE ŠKOLSKE ZGRADE 1930. GODINE.

2

Jedanaestog listopada 1921. g., građanska škola je po prvi put učenicima otvorila svoja vrata i tako utemeljila organizirano srednjoškolsko obrazovanje na području Blata. Taj je događaj u ime Osnovne škole pozdravio nadučitelj Marin Batistić. Prvi upravitelj građanske škole bio je Antun Radić, te uz njega učitelj Nikola Raško. U prvi razred bilo je upisano 40 muške i 20 ženske djece. Otvaranjem građanske škole dana je značajna potpora roditeljima u Blatu za daljnje obrazovanje njihove djece i njihovo ostajanje u obiteljskom domu.

Godine 1931. upraviteljem građanske škole postaje Pavao Batistić, a pored njega spominju se učitelji: dr. Ante Franulović, koji predaje higijenu u sva četiri razreda, Drago Bačić koji predaje pjevanje, Katica Kalođera-Dešpalj, koja predaje ručni rad.

Uz ovaj početak bitno je naglasiti i detalj objavljen prilikom proslave stote obljetnice Šumarskog fakulteta u Zagrebu koji glasi: “U vremenu donošenja značajnih agrarnih zakona u 17. st. već djeluje prva šumarska škola, koju je 1646. g. osnovao generalni providur L. Foskulo u Blatu na Korčuli”.

Građanska škola kontinuirano radi sve do 31. prosinca 1944. g. Drugog siječnja 1945. g. prelazi u nižu gimnaziju koja djeluje sve do 1955. g. Te godine po prvi put u Blatu upisuje se generacija škole učenika u privredi (popularni ŠUP), čiji su kadrovi i danas nositelji proizvodne djelatnosti u Blatu i na otoku. Reformom srednjoškolskog obrazovanja sedamdesetih godina ŠUP mijenja svoj naziv u Opću srednju školu i Školu usmjerenog obrazovanja s pripremnim (dvogodišnjim) i završnim  (jednogodišnjim i dvogodišnjim) stupnjem obrazovanja. Tih godina škola djeluje kao pedagoška jedinica Centra za usmjereno obrazovanje Korčula. Školske godine 1970/71. u blatsku školu upisuje se prva generacija gimnazijalaca.Gimnazija kontinuirano djeluje sve do 1978. g, kada se ukida reformom obrazovnog sustava u Hrvatskoj. U periodu od 1970/ 71. pa do 1978. g. u blatsku gimnaziju upisuje se 337 učenika od kojih diplomira njih 242. U pauzi do ponovnog vraćanja gimnazije 1992. g. u našoj školi upisuju se učenici u proizvodnim, ekonomskim, upravno-pravnim, kulturološkim i pedagoškim zanimanjima. 1988. g. uvodi se kulturološki program koji je vrlo sličan današnjoj  Općoj gimnaziji, te se tako stječu uvjeti da se, nakon reforme srednjoškolskog obrazovanja u samostalnoj Republici Hrvatskoj 1992. g. ukine Centar za  usmjereno obrazovanje  Korčula i formira Srednja škola Blato, koja prva na otoku dobija program Opće gimnazije. Od 1988. g.  pa do danas, u blatsku gimnaziju upisao se 381 učenik. Od tog broja diplomiralo je njih 45, a studira ih 75. Redovni gimnazijski program pohađa 80 učenika.

Danas Srednja škola Blato  školuje učenike u slijedećim zanimanjima: opća gimnazija ,računalni tehničar za strojarstvo, komercijalist, strojobravar, automehaničar,  vodoinstalater, prodavač frizer, krojač, elektromehaničar, elektroinstalater, zidar.

Uz redovno obrazovanje, škola provodi i obrazovanje odraslih za sva gore navedena zanimanja. Današnji izgled škole

Izgradnja školske zgrade započela je davne 1930. godine, a završena je 1938. g. Zgrada je renovirana 1971. godine, a 11. rujna 2001.g. otpočela je rekonstrukcija krova školske zgrade, što obuhvaća postavljanje gornje betonske ploče (površine 1100 metara četvornih)  i kosog betonskog krova.

Nastava tjelesnog odgoja i sportskih slobodnih aktivnosti odvija se u sportskoj dvorani, otvorenom igralištu za male sportove i velikom nogometnom igralištu.

18.ožujka 2022. godine, u prigodi stote obljetnice početka djelovanja Srednje škole Blato i stote obljetnice rođenja Ive Padovana, na prijedlog Nastavničkog vijeća i Školskog odbora Srednje škole Blato, Osnivač Škole, Županija Dubrovačko Neretvanska, donijela je Odluku o promijeni naziva Škole, tako da se od tog dana Srednja škola Blato zove Srednja škola “Ivo Padovan” Blato.

S ponosom nosimo u budućnost ime ovog velikog znanstvenika i sveučilišnog profesora.

AUTORI-PRVI POČECI WEB STRANICE ŠKOLE

2005./2006.

autori0506

Ante Milat, Željan Jureti, Tonči Andriji, Luka Pešelj, Siniša Šeparovi, Teo Žuvela, Valentino Žaneti, Ivan Žaneti, Paval Marov, Marko Padovan, Antonio Poša-Delegat, Tomislav Surjan, Ante Žuvela, prof.

2004./2005.

1

Ante Milat, Ante Žuvela, prof., Siniša Šeparovi, Tonči Andriji, Zdravko Tomaši, Željan Jureti

2003./2004.

aut

Ante Ani, Antonela Petkovi, Tonči Andriji, Neven Baničevi, Zdravko Tomaši, Ante Milat, Marko Žaneti, Siniša Šeparovi, Vjekoslav Milat, Željan Jureti, Ante Žuvela, prof.

2002./2003.

Autor2

Antonela Petkovi, Daniella Damjanović, Ante Ani, Neven Baničevin, Željan Juretin, Marko Žanetić, Ante Milat, Zdravko Tomašin, Ljubo Kunjašić, Tonko Pecoti, Ante Žuvela, prof.

2001./2002.

autori2

Antonela Petkovi, Daniella Damjanovi, Ante Ani, Ivan Gavrani, Neven Baničevi, Frano Žakni, Ante Žuvela, prof.

28.4.2001.

naslov

Livija Martinović, Anamarija Šeparović, Ivan Gavranić, Ante Milina, Frano Žaknić, Mentor:  Ante Žuvela, dipl.ing.